INTEGRITETSPOLICY

Vem jag är:

Jag är Bianca Marsden-Day från BMM Language Services, och jag åtar mig att upprätthålla förtroendet hos besökare på min webbplats, mina kunder, kollegor och leverantörer. I denna integritetspolicy beskrivs vilka personuppgifter jag samlar in, när, varför och hur jag använder dem, de begränsade villkor under vilka jag kan lämna ut dem till andra och hur jag håller dem säkra. Jag är baserad i Storbritannien och omfattas därför av kraven i den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) som trädde i kraft den 25 maj 2018.

Du kan kontakta mig via e-post: BMM Language Services

Integritet på webbplatsen

Kakor

Kakor (cookies) är små datafiler som placeras på din dator (dator, smarttelefon eller surfplatta) när du surfar. De används för att komma ihåg när din dator eller enhet går in på denna webbplats och hjälper dem att fungera effektivt samt förbättrar din användarupplevelse. De insamlade uppgifterna inkluderar visade sidor och ditt sökmönster på webbplatsen. Dessa kakor används inte för att samla in eller registrera ditt namn, din adress eller andra kontaktuppgifter. Du kan inaktivera användningen av kakor genom att ändra inställningarna i din webbläsare för att avvisa kakor.

Uppgifter om förfrågningar

Alla personuppgifter som du lämnar när du kontaktar mig kommer att behandlas för att svara på din förfrågan.

Uppgifter om kunder, leverantörer och samarbetspartners

Uppgifter om kunder, leverantörer och samarbetspartners

Personuppgifter som samlas in kan omfatta ditt namn, postadress, e-postadress, telefonnummer, uppgifter från min bank om betalningar som du har gjort till mig, dina momsregistreringsuppgifter och personuppgifter i dokument som skickas i det uttryckliga syftet att översätta eller redigera dem. Jag vidtar alla rimliga åtgärder för att skydda dina uppgifter. Alla uppgifter behandlas på lösenordsskyddade datorer som är utrustade med antivirusprogram, brandvägg och e-postkryptering, samt säkerhetskopieras på molnservrar som antingen uppfyller GDPR eller är självcertifierade enligt det amerikanska Privacy Shield-ramverket och skyddas mot åtkomst av obehöriga tredje parter. Om det inträffar ett dataintrång som sannolikt innebär en risk för enskilda personer kommer jag att rapportera ärendet till ICO inom 72 timmar och informera berörda parter så snart som möjligt.

Varför jag behandlar dina personuppgifter

Den rättsliga grunden för att behandla dina uppgifter är att utföra de tjänster du begär eller att vidta nödvändiga åtgärder innan dessa tjänster utförs. Jag behåller och använder kontaktuppgifter för att förhandla om och fullgöra ett avtal, och behåller dem för att följa tillämpliga lagar efter att avtalet har fullgjorts och för min bokföring. Jag samlar in, lagrar och använder sådana personuppgifter i syfte att utfärda en offert, tillhandahålla översättning, korrekturläsning eller underhåll av webbplatser som du begär eller för att uppfylla rättsliga krav. Jag använder inte dina personuppgifter för marknadsförings- eller reklamändamål och jag lämnar inte ut dina kontaktuppgifter utan godkännande från dig.

Vem som tar emot dina personuppgifter

Om jag skickar en text för översyn eller redigering till en kollega, kommer jag att se till att kollegan i fråga också följer GDPR och be dem att behandla dokumentet i enlighet med detta. För administrativa ändamål kan andra parter ha tillgång till dina personuppgifter, inklusive värdtjänster för min webbplats och e-post, och värdtjänsten för mitt bokföringsprogram. Alla dessa parter uppfyller GDPR-kraven.

Hur länge jag behåller dina personuppgifter

Om jag har utfört arbete åt dig är jag skyldig att spara dina personuppgifter i sju år för att uppfylla rättsliga förpliktelser. Utöver mina rättsliga skyldigheter är min policy för datalagring att behålla dina faktureringsuppgifter, e-postmeddelanden och alla dokument om dina affärstransaktioner med mig så länge de är användbara och relevanta tills min verksamhet upphör. Dessa dokument inkluderar offerter, inköpsordrar, fakturor, avtal, korrespondens från min bank angående betalningar för utfört arbete och supportkommunikation. Alla personuppgifter som jag innehar i syfte att uppfylla potentiella framtida beställningar kommer att sparas tills du meddelar mig att vår affärsrelation har upphört. Den rättsliga grunden för denna policy är mina legitima intressen, nämligen en korrekt administration av min affärsverksamhet.

Dina rättigheter till tillgång till data

Du har rätt att kontakta mig när som helst för att begära en kopia av de personuppgifter som jag samlar in och använder, eller för att be mig rätta eller ta bort den information som jag innehar.

Skicka din begäran direkt till mig via e-post så kommer jag att vidta åtgärder så snart som möjligt, dock senast en månad efter det att jag mottagit din begäran.

Din rätt att lämna klagomål

Om du har några funderingar kring hur jag behandlar dina personuppgifter vänligen kontakta mig. Du har också rätt att lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten i Storbritannien eller i det land där du bor.

 

Denna integritetspolicy uppdaterades den 7 januari 2024 och kommer att ses över vid behov.