VI FÖRMEDLAR DITT BUDSKAP

SPRÅK

BAKGRUND

Bianca Marsden-Day är utbildad översättare och driver företaget BMM Language Services i Storbritannien. Hon har engelska som förstaspråk och tillhandahåller noggranna och precisa översättningar från källspråken svenska, tyska, franska och italienska till målspråket engelska. Tjänster som redigering och korrekturläsning av webbplatser och annat material på engelska erbjuds också.

Hon erbjuder även projekt som rör underhåll av webbplatser.

Om du har en produkt, ett budskap eller information på något av dessa språk som du även vill kommunicera på engelska, kan BMM Language Services hjälpa till.

Översättning, redigering och korrekturläsning av material gällande andra ämnesområden kan också tillhandahållas.

OM OSS

SPECIALISTOMRÅDEN

Översättning och korrekturläsning:

Affärshandlingar

Rapporter och mötesprotokoll

Innehåll på webbsidor

Turism, resor och livsstil

Nyheter, politik och samhällsfrågor

Marknadsföring, PR och reklam

CAT-verktyg: memoQ

Service av högsta kvalitet

Bianca Marsden-Day är Chartered Linguist (CL – Translator). Hon har en mastersexamen i audiovisuell översättning och över 30 års erfarenhet av översättning, redigering och korrekturläsning inom en mängd olika ämnesområden. Ditt material kommer att behandlas med högsta kvalitet, noggrannhet och sekretess både vad gäller språk och presentation. Översättningar tillhandahålls normalt i elektroniskt format. Material för redigering eller korrekturläsning kan behandlas antingen elektroniskt eller på annat sätt enligt överenskommelse. All information och allt material som tas emot behandlas konfidentiellt.

Audiovisuellt arbete:

Översättning av undertexter till dokumentärer, film/drama och företags marknadsföring av produkter

Transkribering av allmänt audiovisuellt material

Leverans på tid

BMM Language Services policy är att garantera att alla projekt levereras på tid och att all kommunikation mellan översättaren och kunden är smidig och effektiv.

NÅGRA AV VÅRA SENASTE PROJEKT

Texter för ett universitets webbplats (översättning: svenska till engelska)

Efterredigering av maskinöversatta undertexter till konferenser (engelska)

Texter för ett fackförbunds webbplats (översättning: svenska till engelska)

Årsredovisning för konsultföretag (översättning: svenska till engelska)

Korrekturläsning av bok (engelska)

Kvalitetskontroll av filmundertexter (svenska till engelska)

Interna policydokument för företag (översättning: svenska till engelska)

Marknadsföringsmaterial om sjukhusutrustning (granskning av översättning: tyska till engelska)

Informationsblad och marknadsföringsmaterial för semesteranläggning för familjer (översättning: tyska till engelska)

Anmälan om olycksfall (översättning: italienska till engelska)

Recept och menytexter (översättning: svenska till engelska)

Översättning av sagor (svenska till engelska)

KONTAKT

HÖR AV DIG

Använd den här länken: BMM Language Services

På BMM Language Services lägger vi stor vikt vid att uppfylla kraven i dataskyddsförordningen GDPR. Vi tar din integritet på allvar och använder de personuppgifter som du lämnar till oss enbart för kommunikation med dig om våra tjänster till följd av din intresseanmälan eller i samband med samarbete med dig. Vi använder dina personuppgifter enbart för mejlsvar, offerter, fakturering, översättning, språkgranskning, redigering och andra relaterade tjänster. Du har rätt att när som helst ta del av dessa uppgifter och begära att de korrigeras eller tas bort. Kontakta oss om du vill utnyttja denna rätt eller om du inte längre vill få meddelanden från oss.